image image

Proiectare, facilitare, documentare și organizare laboratoare sociale prin angajarea helixului cvadruplu în procesul de co-creare și implementare a soluțiilor.

01
image image

Studierea atractivității, dinamicii și mediului concurențial al unei piețe țintă dintr-o industrie țină în vederea fundamentării deciziilor strategice.

04
image image

Consultanță și îndrumare în activitate și procesul de acumulare, procesare, organizare și analiză a informațiilor în vederea transpunerii acestora în format strategic.

02
image image

Generarea de soluții și posibilități inovatoare prin implementarea de proiecte și inovații cu potențial transformativ la nivel de organizații și industrii.

05
image image

Elaborare Strategii adaptate pentru specificul și contextul organizațiilor partenere: afaceri, organizații și agenții guvernamentale, administrația publică locală, ONG-uri etc.

03
image image

Consultanță și facilitare proces privind identificarea și stabilirea de parteneriate strategice între actori.

06

Misiunea Cercetium

Am pornit la drum cu o misiune importantă și cu valori bine puse la punct.

1.

Construim parteneriate.

Sprijinim nevoile de planificare și dezvoltare organizațională a partenerilor.

3.

Oferim transparență.

Oferim informații precise și relevante în vederea fundamentării procesului decizional.

2.

Credem în expertiză.

Oferirm expertiză necesară pentru identificarea și exploatarea oportunităților existente și latente.

4.

Ajutăm business-uri.

Te ajutăm să obții avantaj competitiv și valoare pe termen lung în organizațiile partenere.

image
image
image

Viziunea Cercetium

Revoluționarea modului de gândire și operare al actorilor din sectorul privat și public  în  procesul de planificare, decizie și dezvoltare, printr-o metodologie bazată pe gândire strategică și consultanță informațională fundamentată pe dovezi, în vederea desăvârșirii acestora.

Oferim expertiză necesară pentru identificarea și exploatarea oportunităților.