Serviciul de elaborare strategii se adresează partenerilor care doresc un serviciu complet de elaborare Strategie, fie ea Strategie de Afaceri, Strategie de Dezvoltare Locală, Strategie de Dezvoltare Durabilă, Strategiei de Eficiență Energetică etc. Strategiile sunt realizate pentru specificul organizației partenere (afaceri, organizații și agenții guvernamentale, administrația publică locală, instituții de învățământ, ONG-uri etc), diferențiindu-se ca și proces, conținut și structură în funcție de acest specific. 

Spre exemplu, elaborarea unei Strategii de Business va implica realizarea în integralitate a studiilor necesare în vederea formulării direcției de dezvoltare și setarea obiectivelor, ședințe de consultanță, asistență în implementarea Strategiei. Partenerii beneficiază de: studii și documente strategice / ședințe de consultanță / asistență în implementarea strategiei. 

Studiile și documentele strategice:

 • Cercetare și analiză de piață la nivel internațional și la nivel național privind tendințele în domeniul/sectorul industriei în care activează partenerul; 
 • Cercetare și analiză de piață privind competitorii; 
 • Analize de tip: SWOT (organizație și competitori); comparative a serviciilor și a prețurilor; competitive; Social Media; pe baza indicatorilor prestabiliți și benchmarking; de mediu (Analize PESTEL și Analiza celor 5 forțe ale lui Porter); 
 • Scenario planning; 
 • Planificare Strategică – document programatic ce reprezintă cumulul de informații și cunoștințe acumulate și asimilate transpuse în format strategic:
 1. Viziune, misiune și valori
 2. Țeluri și obiective strategice 
 3. Strategiile de implementare a obiectivelor / planul de acțiune (măsuri)

Ședințe de consultanță:

 • Consultanță preliminară în vederea stabilirii nevoilor și priorităților partenerului și a obținerii de informații necesare pentru echipa Cercetium Social Labs.  
 • Consultanță kick-start / lansare proiect în vederea identificării aspectelor ce țin de cultura și direcția de dezvoltare a partenerului și furnizare date necesare către prestator de către partener pentru a facilita procesul de elaborare Strategie Organizației. 
 • Consultanță finală în vederea stabilirii formei finale a Strategiei Organizației.

Asistență implementare Strategie:

 • Elaborare acțiuni privind implementarea Strategiei Organizației de către partener. 
 • Întâlniri trimestriale pentru evaluarea progresului. 
Ai nevoie de consultanță?

Stabilește o întâlnire cu noi.